miércoles, 23 de julio de 2008

ENERGIES RENOVABLES


La setmana passada vaig acudir a unes jornades anomenades "Energías alternativas frente a crisis energéticas". Va ser molt interesant, ja que, tinguerem l´oportunitat de sentir de mà de gent molt important, lligada a les energies renovables com pot ser ABENGOA, l´AVEN o la Plataforma solar de Almeria, la situació actual del mix energètic a Espanya.
Bàsicament existeixen les següents alternatives als combustibles fòsils per a la generació d´energia elèctrica:

- Energia eòlica. És la que més està proliferant i major eficiència energética té de les renovables. El problema és que degut a la magnitud dels molins, es produeix molta destrosa fent carreteres fins el lloc on s´instalen. També l´impacte visual és un problema.

- Energia solar fotovoltaica. Actualment no té molta incidència en el mercat de l´energia degut als costos molt elevats i a la baixa eficiencia energética. Estan construint-se horts solars per inversors però tinc els meus dubtes de la seva rentabilitat.

- Energia solar tèrmica. Està imposant-se amb força en les vivendes per calfar l´aigua degut a la obligació imposada pel Còdig Tècnic de l´edificació.

- Energia termoelèctrica. Aprofita el calor concentrat en un punt per generar vapor i amb este moure unes turbines que produexien electricitat. Ara mateix és més eficient que els panels fotovoltaics.

- Biomasa. No hi ha dia que no s´escolte una notícia relacionada amb la biomasa. Està parlant-se molt del bioetanol o el biodiesel. Però a part d´aquests combustibles, que per altra banda no els done ningun futur, estan les restes de podes, fusteries, netetges de serres, etc que es poden aprofitar per produir calor (calefacció i/o aigua calenta) o també produir electricitat.

- Energia hidroelèctrica. És la que s´obté amb les preses dels rius. Està molt condicionada a la quantitat de plutja caiguda, ja que, sense ella baixa el caudal dels rius i no es desembalsa tanta aigua.

- Energia nuclear. La fisió nuclear és el gran tabú i pareix que ara està renaixent aprofitant el tiró que té el canvi climàtic. També els físics diuen que el futur serà la FUSIÓ NUCLEAR però açò porten dient-ho 40 anys. A més, jo prefereix confiar en les renovables que no deixen residus per 200 anys.

En quant al transport l´única alternativa viable es el cotxe elèctric amb la pila de combustible (hidrògen). Si llegiu un poquet voreu que moltes marques de cotxes s´han llançat definitivament a la conquesta d´aquest tipus de tecnologia. A la vanguarda d´aquesta tecnologia tenim a TOYOTA que ja ens ha donat un avanç amb el Toyota Prius però a més ha dit que per al 2010 començarà a produir en serie un cotxe amb pila de hidrògen. ¿Tindrem disponible en un curt periode de temps una red d´ estacions amb aquest combustible? That´s the question.

Per últim, el que ja tenim ací és la moto elèctrica com és la BERECO o VECTRIX. Aparentment és una moto normal però no gasta gasolina. Les últimes tenen ja una autonomia d´uns 200 km i agafen fins 100 km per hora. Quan arrives a casa la conectes al enxufe i ja està. Per supost, tindran que haver llocs on enxufar-la en les ciutats. S´imagineu anar a treballar amb aquestes motos sense gastar un duro en combustible. Aquestes motos les tenim ja ací.

1 comentario:

jan dijo...

Hola Manel, la veritat és que m´agrada molt este blog i les noticies que publiques; com esta, una noticia que si ara pot resultar curiosa o interesant, en uns anys, l´utilització d´energies alternatives serà una realitat i és evident que tenim que anant coneguent-les. Espanya afortunadament, per la seua situació geogràfica pot aprofitar-se´n i explotar-les al màxim,

Puntuación